ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 9 NĂM 2023

Vào lúc 9H00 Thứ Sáu, ngày 02/06/2023 Công ty CP BB Đông Nam Việt.
Địa chỉ: Lô K’2-CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước 1, P.Mỹ Phước, TX.Bến Cát, T.Bình Dương
tổ chức ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 9 NĂM 2023
Trân trọng kính mời QUÝ CỔ ĐÔNG đến tham dự ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG đầy đủ.

 

1/ Tài liệu họp ĐHCĐ Anh/Chị vui lòng download theo link: https://www.mediafire.com/file/1mrdfc8s86nv5la/T%C3%80I+LI%E1%BB%86U+BC%C4%90HC%C4%90+(D%E1%BB%B0+TH%E1%BA%A2O).rar/file

 

2/ Kế hoạch thanh lý, mua sắm đầu tư xây dựng cơ bản ĐNV Anh/Chị vui lòng download theo link: https://www.mediafire.com/file/51qso1hezmo6nfc/K%25E1%25BA%25BF_ho%25E1%25BA%25A1ch_thanh_l%25C3%25BD%252C_mua_s%25E1%25BA%25AFm_%25C4%2591%25E1%25BA%25A7u_t%25C6%25B0_x%25C3%25A2y_d%25E1%25BB%25B1ng_c%25C6%25A1_b%25E1%25BA%25A3n_%25C4%2590NV.pdf/file

 

3/ Nghị quyết ĐHCĐ Anh/Chị vui lòng download theo  link: https://www.mediafire.com/file/f23x5akc43tmppi/Ngh%25E1%25BB%258B_quy%25E1%25BA%25BFt_%25C4%2590HC%25C4%2590_-_d%25E1%25BB%25B1_th%25E1%25BA%25A3o.pdf/file

 

4/ Thông báo về giao lịch có liên quan Anh/Chị vui lòng download theo link: https://www.mediafire.com/file/8edsjr44ybwvpqb/TT06a-_Th%25C3%25B4ng_b%25C3%25A1o_v%25E1%25BB%2581_giao_d%25E1%25BB%258Bch_c%25C3%25B3_li%25C3%25AAn_quan.pdf/file

 

5/ Giấy ủy quyền (CĐ là cá nhân) Anh/Chị vui lòng download theo link: https://www.mediafire.com/file/8db6ln1vstxt24n/Gi%25E1%25BA%25A5y_%25E1%25BB%25A7y_quy%25E1%25BB%2581n_%2528C%25C4%2590_l%25C3%25A0_c%25C3%25A1_nh%25C3%25A2n%2529.pdf/file

 

6/ Giấy ủy quyền (CĐ là tổ chức) Anh/Chị vui lòng download theo link: https://www.mediafire.com/file/ncy2eev3cx4eo93/Gi%25E1%25BA%25A5y_%25E1%25BB%25A7y_quy%25E1%25BB%2581n_%2528C%25C4%2590_l%25C3%25A0_t%25E1%25BB%2595_ch%25E1%25BB%25A9c%2529.pdf/file

 

 

Tin liên quan
  tiktok.comyoutube.comfacebook.com
  2019 Copyright © CÔNG TY CỔ PHẨN BAO BÌ ĐÔNG NAM VIỆT Web Design by Nina.vn
  Hotline: 0366393799
  Chỉ đường icon zalo Zalo: 0949813380 SMS: 0366393799

  CÔNG TY CỔ PHẨN BAO BÌ ĐÔNG NAM VIỆT

  CÔNG TY CỔ PHẨN BAO BÌ ĐÔNG NAM VIỆT

  CÔNG TY CỔ PHẨN BAO BÌ ĐÔNG NAM VIỆT