THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1/ Thông báo thư mời Họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 & BÁO CÁO Anh/Chị vui lòng dowload file theo link https://www.mediafire.com/file/pu7hxvrwe13wij6/Th%25C3%25B4ng_b%25C3%25A1o_th%25C6%25B0_m%25E1%25BB%259Di_H%25E1%25BB%258Dp_%25C4%2590HC%25C4%2590_th%25C6%25B0%25E1%25BB%259Dng_ni%25C3%25AAn_n%25C4%2583m_2024_%2526_B%25C3%2581O_C%25C3%2581O-Copy.pdf/file

 

2/ Điều lệ ĐNV - sửa lần 4 2024 V1 Anh/Chị vui lòng dowload file theo link https://www.mediafire.com/file/xpqypoge7uo258r/1.%25C4%2590i%25E1%25BB%2581u_l%25E1%25BB%2587_%25C4%2590NV_-_s%25E1%25BB%25ADa_l%25E1%25BA%25A7n_4_2024_V1.pdf/file

 

 

 

Tin liên quan
  tiktok.comyoutube.comfacebook.com
  2019 Copyright © CÔNG TY CỔ PHẨN BAO BÌ ĐÔNG NAM VIỆT Web Design by Nina.vn
  Hotline: 0366393799
  Chỉ đường icon zalo Zalo: 0949813380 SMS: 0366393799

  CÔNG TY CỔ PHẨN BAO BÌ ĐÔNG NAM VIỆT

  CÔNG TY CỔ PHẨN BAO BÌ ĐÔNG NAM VIỆT

  CÔNG TY CỔ PHẨN BAO BÌ ĐÔNG NAM VIỆT